Liane_versteegC.G. Versteeg
Artikel 6:­77 BW:­ De uitzondering bevestigt de regel, maar motiveren is de kunst.