Liane_versteegC.G. Versteeg
Afwegingskader voor het informeren van de Raad voor de Kinderbescherming:­ antwoorden voor de jeugdhulpverlening?
 

Nieuwsbericht

SK | 11 juli 2019 12:18 | Medisch Contact

‘Huisarts kiest zelf rol bij ambulante dwangzorg’

Per 2020 wordt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht, die onder andere toestaat dat deze patiënten verplichte zorg krijgen buiten instellingen, dus thuis of in kleinschalige woonvormen. Maar zorgpartijen hebben nog veel vragen over de praktische uitvoering hiervan. Als een huisarts oordeelt dat ambulante onvrijwillige zorg nodig is, moet hij afwegen of hij die zorg zelf kan en wil uitvoeren of dat hij wil doorverwijzen. Als een andere zorgaanbieder vindt dat ambulante dwangzorg gepast is en die wil verlenen, kan een huisarts daarbinnen vier verschillende rollen spelen, aldus de minister.

 

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.