Liane_versteegC.G. Versteeg
Afwegingskader voor het informeren van de Raad voor de Kinderbescherming:­ antwoorden voor de jeugdhulpverlening?
 

Nieuwsbericht

JG | 12 juli 2019 21:33 | Skipr

Minister neemt concrete maatregelen richting uitkomstgerichte zorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg gaat het komende jaar met organisaties uit het veld concrete maatregelen nemen om de ‘kanteling richting uitkomstgerichte zorg’ in gang te zetten. Zo komt er een nieuwe organisatie die de regie heeft op kwaliteit, beheersing en doorontwikkeling van kwaliteitsregistraties én op dataverzameling en -verwerking ten behoeve van kwaliteitsregistraties.

Dit meldt Qruxx, op basis van de Voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022. Een belangrijke stap naar uitkomstgerichte zorg zet de minister door de aanbevelingen van de commissie Governance van kwaliteitsregistraties over te nemen. Deze commissie heeft zich gebogen over de vraag hoe te komen tot een efficiënt en effectief werkende governance ten behoeve van kwaliteitsregistraties en de daarmee gemoeide dataverzameling en -verwerking. Eén van de conclusies uit het advies: partijen in de medisch specialistische zorg ervaren 'een heel aantal knelpunten' in het huidige landschap van kwaliteitsregistraties en de dataverwerking.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.