Mieke_de_die_80x110A.C. de Die
Aandachtspunten bij het melden van calamiteiten aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 

Nieuwsbericht

MF | 11 september 2019 09:39 | Zorginstituut Nederland

ZiN: Afspraken over goede acute psychiatrische zorg

Patiënten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals hebben onder begeleiding van Akwa - alliantie kwaliteit GGZ- geformuleerd wat goede acute psychiatrische zorg is en dit verwoord in de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP). Zorginstituut Nederland heeft deze kwaliteitsstandaard ondertussen getoetst en in zijn Register ingeschreven. Daarmee is in één keer helder wat we in Nederland verstaan onder goede acute psychiatrische zorg.

Hulpverlening voor personen in een crisissituatie

De Generieke Module Acute Psychiatrie beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen in een crisissituatie, van wie het vermoeden bestaat dat zij een acute psychische stoornis hebben en bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is. De module is tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken ketenpartijen in de acute psychiatrische hulpverlening en biedt voldoende ruimte voor flexibiliteit en een individuele, persoonsgerichte benadering. In de acute psychiatrie gaat het vaak om ernstige gevallen met gevaarelementen, waarbij de-escalatie en snelle en nauwkeurige afstemming, overdracht en samenwerking tussen de (vele) betrokken ketenpartners van groot belang zijn.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.