Nieuwsbericht

JG | 04 oktober 2019 17:44 | Skipr

Zorginstituut zet doorzettingsmacht in bij Kwaliteitsstatuut GGZ

Zorginstituut Nederland gebruikt zijn doorzettingsmacht bij de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ. Het zorginstituut neemt specifiek de regie over op het onderdeel 'regiebehandelaarschap'. De betrokken veldpartijen konden het hier de afgelopen maanden niet over eens worden.

Het Kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen verlenen. Het bepaalt onder andere wie als regiebehandelaar op mogen treden. Het is tevens een model dat partijen moeten volgen bij het opstellen van hun individuele kwaliteitsstatuut. Dat is sinds januari 2017 voor ggz-aanbieders verplicht.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.