Nieuwsbericht

JG | 08 oktober 2019 17:46 | Medisch Contact

Bruins stuurt richtlijn Orgaandonatie na euthanasie naar Kamer

De combinatie van orgaandonatie en euthanasie is betrekkelijk nieuw in Nederland. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft nu de richtlijn Orgaandonatie na euthanasie naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de richtlijn is het vorig jaar uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad opgenomen over het vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie. De Gezondheidsraad adviseerde om de dood vast te stellen door een katheter in een slagader te plaatsen, zodat de bloeddruk van de patiënt (en het verdwijnen ervan) zo nauwkeurig mogelijk is te meten. ‘Voorwaarde is dat de patiënt goed wordt geïnformeerd over de methode en hier bovendien toestemming voor geeft’, schrijft Bruins.

De richtlijn Orgaandonatie na euthanasie biedt ruimte om af te wijken van de door de Gezondheidsraad aanbevolen methode, mocht de patiënt of naasten dit niet willen, of als het plaatsen van een katheter medisch gezien niet mogelijk is. De richtlijn bevat ook informatie voor patiënten over orgaandonatie na euthanasie. De werkgroep zal binnenkort deze informatie algemeen beschikbaar stellen voor patiënten en artsen via folders en websites.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.