Kitty_volkerK.M. Volker
De beoordeling van een deskundigenonderzoek in de tucht- en civiele procedure:­ is de maatstaf dezelfde?
 

Nieuwsbericht

MF | 25 oktober 2019 15:58 | NZa

NZa: Coördinatiepunten (tijdelijk) verblijf krijgen eigen betaaltitel

Vanaf volgend jaar kunnen de regionale coördinatiepunten voor (tijdelijk) verblijf apart betaald worden. Op dit moment zit de financiering van deze coördinatiepunten in de tarieven voor eerstelijnsverblijf verwerkt. Door dit los in rekening te brengen, wordt inzichtelijker wat zorgverzekeraars vergoeden aan deze coördinatiepunten.

De regionale coördinatiepunten verblijf moeten erin voorzien dat de verwijzer één centraal aanspreekpunt heeft of één centrale website/app kan raadplegen om inzicht te krijgen in de beschikbare plekken in de regio. Zo kunnen zorgaanbieders in de regio voor hun patiënten de juiste vrije plek voor verblijf vinden. Bijvoorbeeld voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen of moeten revalideren.

Soms is het tijdelijk even niet mogelijk om zelfstandig thuis te wonen. Bijvoorbeeld na een ongeluk of operatie. Dan zijn er verschillende vormen van kortdurende zorg of tijdelijk verblijf mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg, crisiszorg in de Wlz, logeeropvang, spoedzorg en respijtzorg.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.