Kitty_volkerK.M. Volker
De beoordeling van een deskundigenonderzoek in de tucht- en civiele procedure:­ is de maatstaf dezelfde?
 

Nieuwsbericht

MF | 07 november 2019 09:05 | NZa

NZa publiceert aanbevelingen voor inkoop paramedische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert een aantal aanbevelingen aan zorgverzekeraars om de zorginkoop van paramedische zorg te verbeteren. Aanleiding hiervoor waren de talrijke meldingen van zorgaanbieders die hier bij ons over binnen komen. Uit de meldingen bleek dat de zorginkoop voor zorgaanbieders stroef verloopt. We verwachten dat zorgverzekeraars de aanbevelingen in de praktijk brengen in hun zorginkoop. In het voorjaar van 2020 zal de NZa opnieuw een monitor uitbrengen over de zorginkoop.

Paramedici hebben vorig jaar meer dan duizend meldingen bij ons ingediend over de inkoop. Een deel daarvan gaat over de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw. Veel meldingen gaan ook over de inhoud van contracten. Daar heeft de NZa geen regelgeving voor waarop wij toezicht kunnen houden. Deze meldingen zijn wel van belang om de zorginkoop van paramedische zorg te verbeteren. Paramedici melden bijvoorbeeld over:

de hoogte van de tarieven;
de meting van de patiënttevredenheid (PREM);
de behandelindex;
de onderhandelingspositie van de zorgaanbieder.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.