Nieuwsbericht

MF | 21 november 2019 08:40 | NZa

NZa: Meer inzicht in subsidies voor academische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt in samenwerking met de universitair medische centra en het ministerie van VWS de subsidieverdeling inzichtelijker en duidelijker die ziekenhuizen ontvangen voor de academische zorg. Per 2020 baseren we de subsidie op het aantal behandelde academische patiënten en de omvang van de (kennis)infrastructuur.

Samen met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) en de NZa is een systeem van zogenoemde labels ontwikkeld. Die labels geven aan of een patient die behandeld is in een universitair medisch centrum ook daadwerkelijk academische zorg heeft ontvangen. De NZa kan de subsidie zo baseren op het aandeel van het totaal aantal academische patiënten dat in Nederland wordt behandeld.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.