Nieuwsbericht

AH | 25 november 2019 20:30 | IGJ

IGJ-aanwijzing voor Stichting Zorg-Wooncentrum Den Bouw Warnsveld (Gelderland)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Zorg-Wooncentrum Den Bouw Warnsveld een aanwijzing gegeven. Den Bouw biedt verpleging, verzorging, dagopvang en thuiszorg in Warnsveld en nabije omgeving. Den Bouw voldoet niet aan normen voor verantwoorde en goede zorg, met name op het gebied van medicatieveiligheid.

De inspectie constateert dat Den Bouw ernstig en structureel tekortschiet op het thema medicatieveiligheid (een veilige en verantwoorde omgang met medicatie). Dit kan een onmiddellijk en hoog risico betekenen voor de veiligheid van cliënten. Den Bouw leeft de professionele standaard voor zorgvuldige medicatiezorg onvoldoende na. Den Bouw moet uiterlijk op 8 december 2019 aan de aanwijzing voldoen door de tekortkomingen in de medicatieveiligheid weg te nemen.

Verder heeft de inspectie geconcludeerd dat Den Bouw ook op drie andere thema’s (persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid) de kwaliteit van zorg moet verbeteren. Daarom moet Den Bouw een verbeterplan doorvoeren dat deze tekortkomingen wegneemt. Na juli 2020 toetst de inspectie het behaalde resultaat.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.