Nieuwsbericht

AH | 26 november 2019 20:00 | Skipr

Verbetering in geboortezorg vlakt af

Nadat de babysterfte de afgelopen tien jaar sterk is gedaald, vlakt deze daling de laatste jaren af. Nederland scoort in Europa nu gemiddeld. Het perinatale sterftecijfer (sterfte per duizend geboren kinderen) was vorig jaar 7,9. Dat is hetzelfde als in 2017, blijkt uit cijfers van Perined.

De afgelopen vijftien jaar zijn beleidsmaatregelen en veranderingen in de geboortezorg en preventie in gang gezet. Het voorkómen van vroeggeboorte en van lage geboortegewichten zijn volgens Perined belangrijke aandachtspunten bij terugdringing van perinatale sterfte. Preventieve maatregelen zijn het vóór of tijdens de zwangerschap aanpassen van de leefstijl (zoals gewichtsverlies, stoppen met roken), zorg voor kwetsbare zwangeren of het inzetten van op de risicofactor of ziekte toegesneden zorg en hulpverlening.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.