Nieuwsbericht

JG | 02 december 2019 20:09 | Rijksoverheid

Staatsblad: inwerkingtreding Wzd en Wvggz per 1 januari 2020

Besluit van 21 november 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wet van 10 juli 2019 tot wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (Stb. 2019, 288), het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg en het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.