Nieuwsbericht

JG | 27 december 2019 17:41 | Skipr

I.h.k.v. nieuwe WZD: "Ambulantisering ggz verbetert kwaliteit van leven niet"

Ambulantisering heeft niet geleid tot een hogere kwaliteit van leven onder mensen met ernstige psychische problematiek. Ook op andere vlakken lijken de effecten van de ingezette ambulantisering de afgelopen vijf jaar beperkt. Dit blijkt uit de vijfde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA).

De rapportage gaat in op de regionale trends binnen de ggz en de zorg voor verschillende psychische aandoeningen. Hoewel de klinische capaciteit is afgebouwd, heeft de ambulantisering van de ggz amper tot fundamentele verbeteringen geleid, aldus Trimbos. De afbouw van klinische capaciteit en beschermd wonen heeft geen extra middelen voor ambulante zorg opgeleverd. Ook mist er een landelijk gedragen beeld van wat ambulantisering is en hoe dit vorm gegeven moet worden.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.