Nieuwsbericht

MF | 03 januari 2020 11:09 | Skipr

Revalidatieklinieken in gelijk gesteld in zaken tegen zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars mogen niet op de stoel van de arts zitten en moeten het oordeel van de behandelend arts als uitgangspunt nemen. Dat is een belangrijke conclusie van de rechtbank en het hof in twee rechtszaken tussen revalidatieklinieken en -patiënten tegen zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis.

Oordeel
Het hof oordeelt in het kort geding tussen Zilveren Kruis en revalidatiekliniek OCA dat de beoordeling van de vraag of een patiënt is aangewezen op een bepaalde behandeling bij de revalidatiearts ligt. Het kort geding gaat “in de kern genomen om de vraag of de zorgverzekeraar onrechtmatig handelt door machtigingsaanvragen van de kliniek af te wijzen op onjuiste gronden althans zonder daarvoor (zoals OCA stelt en Zilveren Kruis betwist) een deugdelijke en inzichtelijke onderbouwing te geven”, meldt het hof.

Uit de uitspraak in het kort geding tussen aan de ene kant VGZ en aan de andere kant Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN) en twintig patiënten komt naar voren dat de afwijzingen die de zorgverzekeraar gaf “zonder uitzondering zeer summier onderbouwd” zijn. De rechtbank eist dan ook dat VGZ “alle reeds door SRN aangevraagde machtigingen in de periode van 1 maart 2019 tot de datum van dit vonnis binnen vijf kalenderdagen na de datum van dit vonnis opnieuw te beoordelen”. Ook VGZ dient hierbij het oordeel van de behandelend arts als uitgangspunt te nemen “en iedere afwijking daarop objectief en toetsbaar dienen te motiveren aan de hand van landelijke richtlijnen of anderszins gedocumenteerde beroepsnormen”.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.