Nieuwsbericht

SK | 09 januari 2020 17:14 | NZa

NZa peilt contractering paramedische zorg 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal komend voorjaar een monitor uitbrengen specifiek over de contractering in de paramedische zorg. We brengen in kaart hoe het contracteerproces verloopt. Ook polsen we hoe innovatie, preventie, verplaatsen van zorg of verbinding met zorg in het sociale domein een plek krijgen in de contractering. De monitor gaat over de contractering van fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. De NZa vraagt zorgaanbieders en zorgverzekeraars om uiterlijk 19 januari de vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten zijn ook direct naar de verschillende brancheorganisaties en zorgverzekeraars gestuurd.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.