Anne_ten_brummelhuisA.F.H. ten Brummelhuis en A.L.N. Luigies
Annotatie bij de uitspraak van de voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag van 22 oktober 2019, ECLI:­NL:­RBDHA:­2019:­11096.
De zorgverzekering  

Nieuwsbericht

JG | 07 februari 2020 17:11 | Skipr

Minister onderzoekt harmonisering Wzd en Wvggz

In een brief aan de Kamer schrijft Minister De Jonge van VWS dat hij aan het bekijken is of er meer harmonisering mogelijk is tussen de Wet Zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz), die per 1 januari in zijn gegaan.

Een zorgaanbieder kan ervoor kiezen beide wetten toe te passen en moet zich dan voor beide registreren. In het document ‘Twee regimes in één instelling’ op www.dwangindezorg.nl, staat omschreven waar een aanbieders dan precies aan moet voldoen. Uit dit document blijkt volgens De Jonge dat de Wvggz en de Wzd in die mate geharmoniseerd zijn, dat de vereisten weinig van elkaar elkaar verschillen. Eisen voor de registratie van gedwongen zorg en het leveren van overzichten aan de IGJ verschillen nog wel, maar de minister stelt dat er gekeken wordt of hier verder harmonisering mogelijk is. Of het toepassen van beide wetten door één zorgaanbieder in de praktijk tot onevenredige administratieve belasting zal leiden voor zorgaanbieders is nog afwachten, zo stelt De Jonge.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.