Anne_ten_brummelhuisA.F.H. ten Brummelhuis en A.L.N. Luigies
Annotatie bij de uitspraak van de voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag van 22 oktober 2019, ECLI:­NL:­RBDHA:­2019:­11096.
De zorgverzekering  

Nieuwsbericht

AH | 14 februari 2020 11:51 | Medisch Contact

Nivel: 'Patiënt vindt procedure na calamiteit 'zwaar en frustrerend''

Na een calamiteit in het ziekenhuis is de ellende vaak nog niet voorbij voor de patiënt. Want die ervaart de daarop volgende procedures als zeer belastend. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Nivel.

Samen met Amsterdam UMC en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft het Nivel de wensen en behoeften van patiënten en nabestaanden bij een calamiteit inzichtelijk gemaakt. Het onderzoeksinstituut interviewde elf patiënten die een calamiteit hadden meegemaakt bij zichzelf of een dierbare. Hun verhalen zijn opgenomen in het boek 'Als het mis gaat…' Aan de hand van hun ervaringen is een A4-tje met de ‘Leidraad ondersteuning na calamiteiten’ voor ziekenhuizen opgesteld. ‘Excuses maken voor de situatie is zeer wenselijk’, is een van de aanbevelingen.

Uit de verhalen blijkt dat getroffen patiënten de formele procedures die op een calamiteit volgen vaak als ‘zwaar, intensief en frustrerend’ ervaren, zo concludeert het Nivel. Een aantal van hen benoemde daarnaast dat zij duidelijk zagen dat de calamiteit zichtbaar impact had op de betrokken zorgverleners. Volgens het Nivel werd dit meestal gewaardeerd en hielp het bij de eerste verwerking van de calamiteit. Tot slot zeiden meerdere deelnemers dat een patiënt of nabestaande een ongelijke positie heeft ten opzichte van de betrokken zorgverleners en het ziekenhuis. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld over een informatieachterstand ten aanzien van de medisch-inhoudelijke aspecten van de calamiteit en onbekendheid met de te volgen procedures.’

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.