Eva_deenE.M. Deen
Niet voldoen aan de verzwaarde motiveringsplicht en geen bewijs in het deelgeschil.
De zorgverzekering  

Nieuwsbericht

JG | 20 maart 2020 16:37 | Medisch Contact

Kabinet komt met reparatie Wvggz en Wzd

Het kabinet komt met wetgeving om de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte zorg ggz (Wvggz) te repareren. Het streven is om de uitvoerbaarheid van de wetten te vergroten, hebben VWS-minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis gemeld.

Kamerleden hadden via een schriftelijk overleg vragen gesteld over deze wetten, die sinds dit jaar van kracht zijn. Psychiaters en specialisten ouderengeneeskunde hadden eerder al zorgen geuit over onder andere de administratieve belasting die de uitvoering van de wetten met zich meebrengt. In de beantwoording van de Kamervragen laten De Jonge en Blokhuis weten in twee stappen met reparaties te komen.

Als eerste streven zij vóór de zomer spoedreparatiewetgeving naar de Tweede Kamer te sturen met ‘een beperkt aantal concrete punten’ die volgens hen worden gesteund door ‘alle ketenpartijen’. Ze hebben nog niet benoemd om welke punten het precies gaat, maar deze zijn wel bedoeld om de ‘uitvoerbaarheid te verbeteren’ en kunnen ‘relatief snel’ worden gewijzigd. Daarnaast hopen ze rond de jaarwisseling met een tweede aanpassing te komen waarin aandachtspunten worden meegenomen die meer uitwerktijd vergen.

Het jaar 2020 is een overgangsjaar waarin wel ‘langs de lijnen’ van de Wzd en Wvggz dient te worden gehandeld, maar zorgaanbieders wel de tijd krijgen om zich er nog op aan te passen.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.