Nieuwsbericht

MF | 24 april 2020 11:53 | Medisch Contact

‘Alleen zorg van arts in loondienst declareren’

Zorgaanbieders mogen alleen medisch-specialistische zorg declareren als deze is geleverd door artsen in loondienst. En het ‘hinderpaalcriterium’ voor ongecontracteerde zorg moet worden afgeschaft. Dat zijn twee voorstellen die rijksambtenaren doen in een beleidsvisie over de zorg.

Op verzoek van de Tweede Kamer hebben ambtenarenwerkgroepen gekeken welke beleidskeuzes mogelijk zijn op zestien verschillende terreinen, waaronder de zorg. Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft deze zogenoemde ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen’ deze week naar de Kamer gestuurd. Overigens zijn de stukken geschreven pal vóór de coronacrisis en houden dus geen rekening met gevolgen daarvan.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.