Nieuwsbericht

JG | 01 mei 2020 17:15 | Skipr

Kamerbrief over stand van zaken Wvggz en Wzd

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de stand van zaken van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

In de brief geeft de minister onder meer antwoord op vragen over de beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel om onvrijwillige zorg in de thuissituatie toe te passen.

De minister antwoordt dat de wet op dit punt is aangepast zodat deze functie ook door GZ-psychologen en orthopedagoog-generalisten kan worden bekleed. Gedurende het overgangsjaar wordt, samen met het veld, gekeken hoe dit in de praktijk vorm gegeven kan worden.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.