Nieuwsbericht

SK | 17 juni 2020 17:18 | Medisch Contact

Kwaliteitskader Spoedzorgketen na vijf jaar klaar

Het heeft vijf jaar geduurd en het Zorginstituut moest haar doorzettingsmacht ervoor inzetten, maar het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is nu vastgesteld.

Het vaststellen van het kwaliteitskader, dat in april 2019 door elf veldpartijen aan het Zorginstituut werd aangeboden, bleef op twee punten hangen. Het ging daarbij om twee van de ongeveer honderd normen, waarover de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) nog van mening verschilden met de andere veldpartijen. FMS wilde dat er niet langer naar ervaringsjaren wordt gekeken bij de inzet van (basis)artsen op de SEH – als er geen SEH-artsen KNMG beschikbaar zijn – maar naar competenties, de Entrusted Professional Activities (EPA’s). De Kwaliteitsraad heeft nu besloten dat met één jaar klinische ervaring voor de (basis)arts op de SEH een goede balans is gevonden tussen kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. 

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.