Nieuwsbericht

MF | 18 juni 2020 09:49 | Skipr

Caresector maakt zich sterk voor gemeenschappelijke crisisdienst

Vanwege de groeiende overlap tussen verschillende doelgroepen pleiten branche- en beroepsverenigingen voor de inrichting van één crisisdienst per regio voor zowel de psychiatrie als de vvt en de gehandicaptenzorg. Een dergelijke gemeenschappelijke dienst moet ook voorkomen dat kwetsbare groepen tussen wal en schip vallen.

Branchevereniging de Nederlandse ggz pleitte al eerder voor een nauwere samenwerking tussen de verschillende crisisdiensten. Nu spreken ook ActiZ, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en artsenverenigingen Verenso en NVAVG zich uit voor meer samenwerking. Eén crisisdienst per regio waarin de expertise en inzet van de psychiater, de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten gebundeld wordt, biedt volgens de betrokken partijen de beste garantie voor snelle, adequate en efficiënte crisisopvang.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.