Nieuwsbericht

MF | 18 juni 2020 09:53 | Medisch Contact

‘Reparaties dwangzorgwetten nog niet voldoende’

Reparatievoorstellen voor de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) maken deze beter, maar lossen de vele uitvoeringsproblemen waar psychiaters en geneesheer-directeuren in de praktijk mee te maken, hebben nog onvoldoende op. Dat oordeelt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) over wetsaanpassingen die het kabinet voorstelt.

Het kabinet kondigde dit voorjaar aan te zullen komen met reparatiewetgeving om de uitvoerbaarheid van de Wzd en de Wvggz te vergroten. Vorige maand is een eerste voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wil dit voorstel voor spoedreparatie graag voor de zomer door de Tweede Kamer loodsen.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.