Nieuwsbericht

SK | 29 juni 2020 14:06 | IGJ

Vijf concrete voorstellen om onafhankelijkheid inspecties steviger te verankeren

In een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet de Inspectieraad vijf concrete voorstellen om een nieuwe stap te kunnen zetten in een ontwikkeling die vijf jaar geleden is ingezet. Toen ging de regeling Aanwijzingen inzake rijksinspecties in werking waarmee de relatie tussen ministeries en inspecties formeel werd gereguleerd. 

De Inspectieraad doet in zijn brief hiervoor vijf concrete voorstellen:  
- Regel de onafhankelijkheid in een Wet op de rijksinspecties;
- Waar dat nog niet het geval is: maak de inspecteurs-generaal budgetverantwoordelijke voor de middelen die voor de betreffende inspecties beschikbaar zijn;
- Zorg voor een adequate onderbouwing van het jaarlijks beschikbare budget en benut daarvoor instrumenten als risicoanalyses; 
- Geef rijksinspecties bestedingsvrijheid binnen het (als lumpsum uitgekeerde) budget;
- Ontwikkel een nieuw governancemodel voor de relatie tussen inspectie en de rest van het ministerie waar alle departementen/onderdelen van kunnen profiteren. Besteed daarin aandacht aan thema's als (de dialoog over) planvorming en verantwoording, en de relatie tussen nieuwe taken en bijbehorende financiële middelen. 

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.