Caroline_van_der_kolk_80x110C. van der Kolk
Bijzondere omstandigheden in het licht van het klachtrecht van een nabestaande in een tuchtrechtelijke procedure.