Naar boven ↑

mr. A.F.H. ten Brummelhuis

Anne ten Brummelhuis is sinds 2009 werkzaam als advocaat. Tot en met 2018 was zij werkzaam bij Nysingh advocaten op de sectie Zorg. Op dit moment werkt zij als advocaat in dienstbetrekking bij Stichting GGz Centraal.

Anne is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en heeft een ruime ervaring in het bijstaan van zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren in de cure en de care. Ze richt zich onder andere op vraagstukken op het gebied van marktordening en financiering, zorginkoop, tuchtrecht, verplichte en onvrijwillige zorg, toezicht en handhaving door de NZa en IGJ, klacht- en tuchtrecht en het sociaal domein. In 2017 heeft zij met goed gevolg de Grotius Gezondheidsrecht afgerond. 

Anne geeft regelmatig cursussen en publiceert op regelmatige basis. Zij is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging voor Bestuursrecht.