mr. dr. R.P. Wijne (hoofdredacteur)

R_wijne_80x110

Rolinka Wijne is docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de medische tuchtcolleges te Den Haag en Amsterdam en medewerker bij het wetenschappelijk bureau van Holla Advocaten (sectie aansprakelijkheidsrecht, praktijkgroep gezondheidsrecht).

In aanvulling op voornoemde functies besteedt zij tijd aan diverse opdrachten op het terrein van de medische aansprakelijkheid en het gezondheidsrecht.

Op 12 september 2013 promoveerde Rolinka Wijne aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het onderwerp ‘Aansprakelijkheid voor Zorggerelateerde schade’.

mr. V.C. Andeweg

Dscf0007

Valérie Andeweg is werkzaam als advocaat. Zij heeft haar eigen kantoor: Andeweg Advocatuur. Valérie heeft zich gespecialiseerd in het strafrecht, het psychiatrisch patiëntenrecht en het jeugdrecht. 

 

Valérie heeft de postacademische specialisatie Jeugdrecht (zowel strafrechtelijk als civiel) met goed gevolg afgerond en rondt in 2019 met goed gevolg de postacademische specialisatieopleiding Strafrecht van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen af.

 

Naast werkervaring in de advocatuur heeft Valérie juridische werkervaring opgedaan bij de overheid en in het bedrijfsleven. Valérie treedt regelmatig op als docent. Zo is Valérie met veel plezier verbonden geweest aan de Avans Hogeschool in Breda en heeft zij daarnaast onder andere les gegeven bij een groot bedrijf in Nederland om de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te laten implementeren. 

 

Valérie is lid van de volgende specialisatieverenigingen: Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht (vPan), Vereniging voor Gezondheidsrecht (Vgr) en Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA).

 

Daarnaast is Valérie lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

mr. A.F.H. ten Brummelhuis

Anne_ten_brummelhuis

Anne ten Brummelhuis is sinds 2009 werkzaam als advocaat. Tot en met 2018 was zij werkzaam bij Nysingh advocaten op de sectie Zorg. Sinds 2019 heeft zij een eigen kantoor.


Anne is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en heeft een ruime ervaring in het bijstaan van zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren in de cure en de care. Ze richt zich onder andere op vraagstukken op het gebied van marktordening en financiering, zorginkoop, tuchtrecht, verplichte en onvrijwillige zorg, toezicht en handhaving door de NZa en IGJ, klacht- en tuchtrecht en het sociaal domein. In 2017 heeft zij met goed gevolg de Grotius Gezondheidsrecht afgerond. 


Anne geeft regelmatig cursussen en publiceert op regelmatige basis. Zij is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging voor Bestuursrecht.

mr. J.A. De Clerck

Jonna_de_clerck

Jonna De Clerck is werkzaam bij Van Benthem & Keulen, waar zij deel uitmaakt van de sectie Gezondheidsrecht, Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht.

 

Na voltooiing van haar studie Recht van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is Jonna enkele jaren werkzaam geweest bij een nichekantoor op het gebied van personenschade- en aansprakelijkheidsrecht. In augustus 2016 heeft zij de overstap gemaakt naar Van Benthem & Keulen, waar zij zich onder andere nog meer op het gezondheidsrecht kan gaan focussen. Haar werkzaamheden bestaan uit het adviseren en procederen op het gebied van aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, waarbij haar bijzondere aandacht uitgaat naar medische aansprakelijkheid, medisch tuchtrecht en de gezondheidsrechtelijke praktijk.

mr. A.C. de Die

Mieke_de_die_80x110

Mieke de Die is advocaat/partner bij Velink & De Die advocaten in Amsterdam en gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. In haar praktijk legt zij zich toe op advies en bijstand aan zorgaanbieders in tuchtzaken, maatschapsgeschillen, vraagstukken rondom disfunctioneren, arbitrages, civiele en bestuursrechtelijke procedures, toezicht en handhaving door de IGZ, kwesties met zorgverzekeraars e.d.

Voordat zij haar eigen kantoor startte was Mieke 10 jaar verbonden aan een groot advocatenkantoor in Den Haag, waar zij veel zaken deed op het gebied van regulering in de zorg. Daarvoor was zij werkzaam bij de IGZ en de RVZ. Haar loopbaan startte in de praktijk als verpleegkundige.

Naast haar advocatenpraktijk publiceert Mieke de Die regelmatig op haar vakgebied en treedt zij op als docent en spreker op symposia. Ze is lid van het bestuur van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Beraadgroep Recht en Ethiek van de Gezondheidsraad.

mr. G.L.A.M. van Doveren

Dscf0023

Gerwin van Doveren is sinds 17 juli 2001 werkzaam als advocaat. Hij is als advocaat verbonden aan Van Doveren Advocatuur. Gerwin heeft zich gespecialiseerd in het strafrecht, het psychiatrisch patiëntenrecht en het jeugdstrafrecht. Gerwin heeft de postacademische specialisatieopleiding Strafrecht van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen met goed gevolg afgerond. Gerwin geeft lezingen op het gebied van het patiëntenrecht en strafrecht.  

 

Naast zijn advocatenpraktijk is Gerwin tevens werkzaam als rechter-plaatsvervanger van de meervoudige strafkamer, waarbij hij ook tbs-zaken behandelt bij de Rechtbank Limburg. Daarnaast is Gerwin lid van de Commissie van Toezicht en Beklagcommissie van de Penitentiaire Inrichting De Geerhorst in Sittard alsmede lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Gerwin is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht (vPan).

mr. N.A.D. Groot

Nikee_groot

Nikee Groot is advocaat bij AKD in Brussel, waar zij deel uitmaakt van de praktijkgroep Europees en Mededingingsrecht.

 

Nikee adviseert en vertegenwoordigt verschillende cliënten op het gebied van aanbestedingsrecht, staatssteun en mededingingsrecht. Zo adviseert zij op regelmatige basis aanbestedende diensten bij de inkoop binnen het sociaal domein. Daarnaast vertegenwoordigt zij zowel aanbestedende diensten als ondernemingen in aanbestedingsrechtelijke geschillen, die onder andere zien op de inkoop van jeugdhulp.

 

Nikee is lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht en heeft Internationaal en Europees recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

mr. A. Jagt

Anouk_jagt

Anouk Jagt is advocaat bij Rutgers & Posch, alwaar zij zich uitsluitend richt op de zorgsector. Voorheen heeft Anouk enkele jaren gewerkt in de zorgpraktijk bij Nysingh advocaten en bij een GGZ-instelling.

 

Anouk treedt op voor zowel zorgaanbieders als individuele hulpverleners. Speciale aandachtsgebieden zijn de gegevensbescherming in de zorg, het klacht- en tuchtrecht, de organisatie van medezeggenschap binnen de instelling, wettelijke vertegenwoordiging, disfunctioneringstrajecten en de financiering van de zorg. Verder heeft zij ruime ervaring in het bijstaan van zorgaanbieders en hulpverleners bij onderzoeken van de toezichthouders (IGJ, NZa en AP) in de zorg.

 

Anouk is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

mr. drs. C. van der Kolk

Caroline_van_der_kolk

Caroline van der Kolk-Heinsbroek is werkzaam bij VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand als gezondheidsrechtadvocaat. Daarvoor was zij werkzaam bij Holla Advocaten, waar zij deel uitmaakte van de sectie Gezondheidsrecht.

 

Caroline studeerde Geneeskunde en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daar rondde zij de Master ‘Recht van de Gezondheidszorg’ af. Ook heeft ze de Masterclass ‘Aansprakelijkheid en Verzekeringen’ afgerond. In 2017 is Caroline cum laude geslaagd voor de Grotiusopleiding Gezondheidsrecht.

 

Caroline houdt zich onder andere bezig met het medisch tuchtrecht en vraagstukken rondom de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtlvhz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Geneesmiddelenwet (Gw), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), de Wet Bopz, enzovoort. In het kader van voornoemde wetgevingen adviseert zij zorgverleners en staat zij hen bij in eventuele procedures. Daarnaast houdt zij zich bezig met kwesties die zien op samenwerking dan wel conflicten tussen medisch specialisten, ziekenhuizen en maatschappen. 

mr. E.J. Kool

Emma_kool

Emma Kool heeft de master Gezondheidsrecht gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Na haar studie heeft zij werkervaring opgedaan als jurist bij een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarna heeft zij voor de Ombudsman Zorgverzekeringen gewerkt, waar zij bemiddelde tussen verzekerde en zorgverzekeraar, binnen het kader van de Zorgverzekeringswet.

 

Momenteel is zij bezig met een traineeship en is zij werkzaam als stafadviseur zorgregistratie bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij houdt zich onder andere bezig met het scheppen van randvoorwaarden, zodat de zorg in het UMC Utrecht juist, tijdig en volledig, conform wet- en regelgeving, wordt vastgelegd en gefactureerd. Ook heeft zij een adviserende rol richting de  divisies.

 

Emma is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

mr. I.J. de Laat

Inge_de_laat

Inge de Laat werkt sinds 2015 bij Rutgers & Posch, hiervoor werkte ze jarenlang bij Kennedy Van der Laan. Zij houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder arbeidsovereenkomsten, collectieve en individuele ontslagzaken en outsourcing/overgang van onderneming. Daarnaast is ze gespecialiseerd op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsrecht.

Inge is secretaris in het bestuur van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. en lid van de specialisatieverenigingen Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de European Employment Lawyers Association (EELA). Zij is lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten Amsterdam. Inge geeft regelmatig cursussen op het gebied van het arbeidsrecht en op het gebied van privacy, onder andere bij PAO Rotterdam en PAO Leiden. Verder publiceert Inge regelmatig op haar vakgebieden en is zij een van de auteurs van Sdu commentaar, een handboek op het gebied van het arbeidsrecht.

mr. A.L.N. Luigies

Vbk_annelouk-luigies-1

Annelouk Luigies is advocaat bij Velink & De Die advocaten te Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht.

 

Haar werkzaamheden bestaan uit advies en bijstand aan zorgaanbieders op het gebied van onder andere samenwerking, zorgcontractering, registratiegeschillen, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en toezichts- en handhavingsvraagstukken.

 

Bijzondere interesse heeft Annelouk in vragen over privacy en gegevensverwerking in de zorg. Zij heeft tijdens een detacheringsperiode twee grote instellingen in de zorg geholpen bij de implementatie van de AVG.  
 
Naast haar praktijk treedt Annelouk regelmatig op als spreker tijdens symposia en cursussen op het gebied van het gezondheidsrecht. Tevens is zij lid van de raad van toezicht van een kleine zorgaanbieder in Amsterdam.

mr. J.J.W. van Mens

Hans_van_mens_80x110

Hans van Mens is partner bij AKD. Hij is sinds december 1987 onafgebroken in de advocatuur werkzaam. 
 
Hans is volledig gespecialiseerd in het Arbeidsrecht. Hij treedt in hoofdzaak op voor grote en middelgrote ondernemingen en instellingen in het onderwijs en de gezondheidszorg. Hij adviseert en begeleidt bij functiewaarderingstrajecten en bij reorganistaties en fusies en hij is regelmatig betrokken in vraagstellingen met betrekking tot overgang van onderneming, outsourcing en payrolling. In het verlengde daarvan adviseert en begeleidt hij tevens op het terrein van medezeggenschap en cao-discussies. Voor Raden van Bestuur en Raden van Toezicht is hij regelmatig sparringpartner wanneer het aankomt op het functioneren van bestuursleden. 

 
Hans is lid van diverse beroepsverenigingen, waaronder de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de European Employment Lawyers Association (EELA). Binnen AKD is Hans onder andere lid van de Branchegroep Zorg.

mr. M.F. Mooibroek

Maurice_mooibroek

Maurice Mooibroek is advocaat bij KBS Advocaten. Hij houdt zich bezig met diverse aspecten uit het formele en materiële gezondheidsrecht, waaronder medische aansprakelijkheid, tuchtrecht, patiëntenrechten, maatschapsgeschillen, geschillen rondom (her)registratie in specialistenregisters en opleidingsgeschillen.

 

Na voltooiing van zijn studie in 2014 werkte Maurice enige tijd als jurist bij een Amsterdams advocatenkantoor alsmede bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

 

Maurice publiceert met enige regelmaat  op zijn vakgebied en is spreker op diverse aangelegenheden. Hij is daarnaast lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

mr. A. Mulliq

Anila_mulliq_1_

Anila Mulliq is projectmanager bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

 

Na het afronden van haar master Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, is Anila werkzaam geweest als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor in Amsterdam.
Hier heeft ze zich beziggehouden met de massaclaim inzake de borstimplantatenzaak die grote aandacht trok.
Vervolgens is Anila als jurist aan de slag gegaan bij een kleine medische instelling om zich verder te verdiepen in het gezondheidsrecht.

 

Momenteel richt zij zich op grote processuele projecten binnen het UMC Utrecht, waarbij wet- en regelgeving, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid een grote rol spelen. Daarnaast is Anila bestuurslid van het Jong UMC Utrecht, waarbij zij zorgdraagt voor het uitwerken van vraagstukken binnen de medische wereld door jong professionals.

 

Anila is lid van Vereniging voor Gezondheidsrecht.

mr. M.J. Osse

Marije_osse_80x110

Marije Osse is advocaat/partner bij Yieldlegal en gespecialiseerd op het vlak van mededinging en Europees recht, met een focus op de Zorg. Ze kent uit haar praktijk de specifieke problemen waar zorginstellingen en zorgaanbieders tegenaan lopen sinds marktwerking in de zorg is geïntroduceerd. Zij heeft ziekenhuizen, GGZ-instellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen en medische specialisten begeleid bij fusietrajecten en samenwerkingsverbanden en heeft ruime ervaring met het toezicht van de ACM en NZa.

 

Marije staat cliënten bij met betrekking tot dit toezicht en heeft jarenlange ervaring met adviseren en procederen op alle vlakken van het mededingingsrecht.

 

Naast het adviseren en procederen is Marije ook extern docente voor het vak ‘mededinging’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij de postdoctorale opleiding: Compliance & Integriteit Management en spreker op diverse congressen. Zij is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Mr. C. Pouwels

Foto_christian

Christian Pouwels verstrekt in zijn hoedanigheid als juridisch adviseur bij BOUF Legal juridisch en beleidsmatig advies aan zorgorganisaties en brancheorganisaties op het gebied van gezondheidsrecht.
 
BOUF Legal is een bureau met een breed samengesteld team. Het houdt zich bezig met juridische, bestuurlijke en politieke vraagstukken in de zorg en het sociaal domein.
 
Christian heeft na zijn bachelor Rechtsgeleerdheid de master Privaatrecht en de master Public International Law afgerond aan de Universiteit Utrecht.

mr. X.R. Ras

Xrras

Xandra Ras studeerde Nederlands Recht aan de aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, specialisatie staats- en bestuursrecht. Na haar studie heeft zij eerst een tijd als beleidsmedewerker bij de Nederlandse Transplantatie Stichting gewerkt. Momenteel is zij al een aantal jaar werkzaam als cliëntenraad ondersteuner, waarbij zij de (centrale) cliëntenraad op verschillende manieren ondersteunt - onder andere door advies en coaching. 

mr. A. Rube

Anneloes_rube_80x110

Anneloes Rube is werkzaam als beleidsadviseur gezondheidsrecht bij de KNMG. Hiernaast is zij als promovenda gezondheidsrecht verbonden aan de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum – Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift richt zich op het wettelijk tuchtrecht in de gezondheidszorg.

Anneloes studeerde Strafrecht en Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft zij enkele jaren als jurist in een ziekenhuis gewerkt.

Naast haar werk bij de KNMG verzorgt Anneloes onderwijs op het gebied van het gezondheidsrecht en publiceert zij regelmatig op haar vakgebied.

mr. M.T. Schagen

Madelief_schagen

Madelief Schagen werkt als inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 

Madelief studeerde gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie liep zij stage bij Defence for Children International en het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van Amsterdam. Daarnaast hield zij zich bezig met de oprichting en het voorzitterschap van een stichting met betrekking tot kinderrechten.

 

Madelief heeft altijd interesse in de gezondheidszorg gehad. Na haar propedeuse verpleegkunde twijfelde zij lang tussen de studie geneeskunde en rechten. Uiteindelijk werd het toch rechten. Zij heeft in het bijzonder interesse in het tuchtrecht, patiëntenrecht en de ethische kant van gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Madelief is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

mr. B.A. van Schelven

Bas_van_schelven

Bas van Schelven is advocaat bij Van Benthem & Keulen. Bas helpt (academische) ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, verpleeghuizen en andere zorgaanbieders uit de cure en care als zij worden geconfronteerd met (strategische) vraagstukken over onder meer governance, bekostiging, winstuitkering, zorginkoop en contacten met toezichthouders als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

mr. S.M. Steen

Sofie_steen

Sofie Steen is sinds 2016 werkzaam als advocaat. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Sinds 2019 werkt zij als advocaat bij Holla Advocaten.

 

Voordat Sofie advocaat werd was zij als junior-onderzoeker verbonden aan het VU medisch centrum in Amsterdam, waar zij onder meer onderzoek deed naar de overgang van de Wet Bopz naar de Wet zorg en dwang. Nog steeds volgt Sofie de ontwikkelingen rondom de Wet zorg en dwang op de voet. Zij publiceert met enige regelmaat op dit terrein en geeft hier ook regelmatig lezingen en cursussen over.

 

Sofie is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

mr. C. Velink

Caren_velink_80x110

Caren Velink is advocaat bij Velink & De Die advocaten te Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en staat in de dagelijkse praktijk met name zorgaanbieders bij.

De gezondheidsrechtelijke kwesties waarover Caren adviseert en procedeert zijn divers, zoals maatschapsgeschillen, disfunctioneren, tuchtprocedures, geschillen met zorgverzekeraars en toezichthouders. Caren publiceert regelmatig op haar vakgebied en is spreker op symposia en congressen. Zij is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Voorts heeft zij zitting in de bezwaarschriftenadviescommissie van het College sanering zorginstellingen en is zij arbiter bij de Commissie voor de Rechtspraak.

mr. M. Vels

Muriel_vels

Muriel Vels heeft de master Privaatrecht gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie is zij altijd geïnteresseerd geweest in het gezondheidsrecht. Muriel is werkzaam bij ONE15 in Utrecht van waaruit zij op verschillende opdrachten werkt als bedrijfsjurist. Daarnaast werkt Muriel samen met een juridisch advieskantoor op het gebied van het gezondheidsrecht.

mr. C.W.M. Verberne

Coen_verberne_80x110

Coen Verberne studeerde, na 18 jaar als Intensive Care-verpleegkundige te hebben gewerkt, af in de studierichting Nederlands Recht te Tilburg en Gezondheidsrecht te Rotterdam. Sinds maart 1995 is hij werkzaam bij Holla Advocaten binnen de sectie Gezondheidsrecht.

 

Coen adviseert aan zorgverleners over de diverse aspecten van de wetgeving rondom zorg en voert in dit kader procedures, doorgaans optredend voor ziekenhuizen, instellingen of individuele hulpverleners. Binnen de sectie Gezondheidsrecht gaat zijn aandacht in het bijzonder uit naar kwaliteit en bestuur binnen organisaties, samenwerkingsverbanden en Gezondheidsrecht in enge zin, zoals Tuchtrecht, WGBO, Euthanasie, BOPZ, etc. Coen is tevens voorzitter van een tweetal klachtencommissies in de zorg.

mr. V.M.A. Vos

Veza_vos_1

Véza Vos is werkzaam bij Pot Jonker Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het arbeids- en gezondheidsrecht. Véza adviseert en procedeert onder meer over de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz), het medisch tuchtrecht, individuele en collectieve ontslagzaken (reorganisaties) en cliënten- en patiëntenrechten. Ook adviseert zij zorginstellingen en medisch specialisten over (medische) aansprakelijkheidskwesties en het beroepsgeheim.

mr. J.M. de Vries

Jacqueline_de_vries

Jacqueline de Vries is advocaat bij Holla Advocaten in Eindhoven.

 

Jacqueline studeerde Gezondheidsrecht en Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in 2014 afgestudeerd en in 2015 gestart bij Holla Advocaten. Jacqueline adviseert over de diverse aspecten van zorgspecifieke wetgeving. Ook procedeert zij in dit kader, in de regel optredend voor ziekenhuizen, instellingen of individuele hulpverleners. Binnen de sectie Gezondheidsrecht heeft Jacqueline bijzondere aandacht voor kwaliteitswet- en regelgeving, waaronder tuchtrecht, (zorg)verzekeringsrecht en samenwerkingsverbanden in de zorg.

mr. M.A. de Vries

Merle_de_vries

Merle de Vries is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Zij is daar werkzaam in de zorgpraktijk en houdt zich met name bezig met de kwaliteit van zorg, tuchtrecht en het geneesmiddelenrecht. Ook is Merle actief binnen het sociaal domein en treedt zij op voor gemeenten bij geschillen over de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Voordat Merle advocaat werd, is zij een aantal jaren werkzaam geweest bij de rijksoverheid, waaronder het ministerie van Algemene Zaken.

 

Merle is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

mr. A.M. van der Wal

Astrid_van_der_wal

Astrid van der Wal is bedrijfsjurist bij DSW Zorgverzekeraar. Zij houdt zich bezig met zorgverzekeringsrecht in de meest brede zin. Tevens adviseert zij over privaatrechtelijke, gezondheidsrechtelijke en bestuursrechtelijke vraagstukken toegespitst op de gezondheidszorg.

 

Astrid studeerde Recht van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar studie heeft zij als voorzitter van de redactiecommissie en hoofdredacteur het gezondheidsrechtelijk studentenblad 'Magazine RGDispuut' opgericht en vormgegeven. 

 

Astrid houdt zich bezig met het zorgverzekeringsrecht in de meeste brede zin. Tevens houdt zij zich bezig met vraagstukken op het terrein van het vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en
bestuurs(proces)recht.  Zij adviseert de raad van bestuur en directie in gerechtelijke procedures en begeleidt schikkingstrajecten. Ten slotte is zij als klachtenfunctionaris betrokken bij de afhandeling van vergoedingsgeschillen met verzekerden.

mr. B. Wallage

Bas_wallage

Bastiaan Wallage is sinds 2016 advocaat bij Van Benthem & Keulen. Hij is werkzaam op diverse deelgebieden die het stelsel van de gezondheidszorg raken, waaronder de bekostiging van de zorg, tariefregulering, budgetregulering, zorginkoop, Wmo 2015 en toezicht en handhaving in de zorg.  

 

Bastiaan publiceert en doceert met enige regelmaat op zijn vakgebied. Hij is daarnaast lid van de Vereniging voor Gezondheidszorg, de Vereniging voor Bestuursrecht en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

mr. J.F.M. Wasser

Joost_wasser

Joost Wasser is advocaat bij Holla advocaten. Hij maakt deel uit van de branchegroep Zorg en staat onder meer instellingen en individuele artsen en verpleegkundigen bij in het kader van strafrechtelijke onderzoeken. Deze bijstand raakt zowel kwesties als het medisch beroepsgeheim in relatie tot strafrechtelijke onderzoeken, als strafrechtelijke onderzoeken naar declaratiegedrag, medische fouten etc. Daarnaast heeft hij uitgebreide ervaring met en kennis van het arbeidsrecht in de zorg. Hiervoor had Joost een loopbaan als officier van justitie.

 

Joost is zowel lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten als lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.