Naar boven ↑

mr. C.W.M. Verberne

Coen Verberne studeerde, na 18 jaar als Intensive Care-verpleegkundige te hebben gewerkt, af in de studierichting Nederlands Recht te Tilburg en Gezondheidsrecht te Rotterdam. Sinds maart 1995 is hij werkzaam bij Holla Advocaten binnen de sectie Gezondheidsrecht.

Coen adviseert aan zorgverleners over de diverse aspecten van de wetgeving rondom zorg en voert in dit kader procedures, doorgaans optredend voor ziekenhuizen, instellingen of individuele hulpverleners. Binnen de sectie Gezondheidsrecht gaat zijn aandacht in het bijzonder uit naar kwaliteit en bestuur binnen organisaties, samenwerkingsverbanden en Gezondheidsrecht in enge zin, zoals Tuchtrecht, WGBO, Euthanasie, Wvggz, enz. Coen is tevens voorzitter van een tweetal klachtencommissies in de zorg. Sinds juni 2018 is hij bovendien voorzitter van een regionale toetsingscommissie euthanasie (RTE).