Naar boven ↑

mr. L. Beij

Lenore Beij is sinds haar afstuderen aan de Erasmus Universiteit werkzaam op het gebied van het gezondheidsrecht. Ze startte haar loopbaan als advocaat bij KBS advocaten, waar zij adviseerde en procedeerde op het gebied van civiele en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van zorgverleners en zorginstellingen. Vervolgens specialiseerde zij zich in bijstand aan individuele zorgverleners die in aanraking kwamen met het medisch klacht- en tuchtrecht. Om haar ervaring en kennis van de gezondheidsrechtelijke praktijk verder uit te breiden, maakte Lenore de overstap naar een ziekenhuis, waar zij specialisten en het ziekenhuis adviseerde over gezondheidsrechtelijke vraagstukken en hen bijstond in procedures.

Op dit moment werkt Lenore als advocaat in dienstbetrekking bij VvAA met bijzondere aandacht voor medische aansprakelijkheid, medisch tuchtrecht en de gezondheidsrechtelijke praktijk. Zij geeft regelmatig lezingen en workshops, is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en heeft zitting in de geschillencommissie van de KNMG.