Naar boven ↑

mr. M. Christe

Merlijn Christe is advocaat bij KBS advocaten. Zij voert een praktijk die is toegespitst op het gezondheidsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Zij adviseert en procedeert op het terrein van civiele aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg en daarnaast staat zij zorgverleners bij in tuchtzaken. Ook adviseert zij zorgaanbieders over algemene vraagstukken op het gebied van gezondheidsrecht.

Merlijn studeerde Geneeskunde en na haar artsexamen Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat zij haar studie Nederlands Recht had afgerond, is zij in 2006 begonnen bij KBS advocaten.  

Zij geeft ook cursussen op het terrein van (medische) aansprakelijkheid en andere onderwerpen op het gebied van gezondheidsrecht, zoals het medisch beroepsgeheim. Merlijn is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Rechtspraak

GZR 2014-0491

X/A, B, C

Medisch onzorgvuldig handelen orthopedisch chirurg. Patiënt krijgt een arthrodesepen in de linkerenkel geplaatst. Anderhalve maand later wordt een röntgenfoto gemaakt. Een maand daarna wordt na consult bij de orthopedisch chirurg het gips verwijderd. Er is voorafgaand daaraan geen röntgenfoto gemaakt. Weer twee maanden later wordt geconstateerd dat de schroeven waarmee de pen is aangebracht zijn gebroken. Er volgt een nieuwe operatie, waarbij de pen en de gebroken schroeven worden verwijderd. Vervolgens treedt infectie op van het operatiegebied, wat leidt tot weer een operatie vijf maanden later. Postoperatief opleving van de eerdere infectie. Uiteindelijk is het linker onderbeen geamputeerd. Na deskundigenbericht erkennen gedaagden (arts, ziekenhuis en verzekeraar) dat het onzorgvuldig was dat er geen röntgenfoto was gemaakt. Zij stellen desondanks dat het gegeven advies – verwijderen gips, onbelast mobiliseren door middel van het dragen van arthrodeseschoen – conform de professionele standaard was. Dit volgt de rechtbank niet. Uit deskundigenrapport volgt dat dat advies, voor zover dat al gegeven is, alleen conform de professionele standaard zou zijn geweest als een röntgenfoto zou hebben uitgewezen dat de conditie van de enkel ten tijde van het verwijderen van het gips gelijk was aan de conditie ten tijde van de eerder wel gemaakte röntgenfoto. Dat de conditie van de enkel niet bekend was en ook nooit meer bekend zal worden, komt voor rekening en risico van gedaagden. Toekenning van een voorschot op immateriële schadevergoeding van € 15.000.
Rechtbank Oost-Brabant (Locatie 's-Hertogenbosch), 26-11-2014