Naar boven ↑

mr. N.A.D. Groot

Nikee Groot is advocaat bij AKD in Brussel, waar zij deel uitmaakt van de praktijkgroep Europees en Mededingingsrecht.

Nikee adviseert en vertegenwoordigt verschillende cliënten op het gebied van aanbestedingsrecht, staatssteun en mededingingsrecht. Zo adviseert zij op regelmatige basis aanbestedende diensten bij de inkoop binnen het sociaal domein. Daarnaast vertegenwoordigt zij zowel aanbestedende diensten als ondernemingen in aanbestedingsrechtelijke geschillen, die onder andere zien op de inkoop van jeugdhulp.

Nikee is lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht en heeft Internationaal en Europees recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.