Naar boven ↑

mr. A.M. van der Wal

Astrid van der Wal is werkzaam bij de GGD te Amsterdam.

Astrid studeerde Recht van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar studie heeft zij als voorzitter van de redactiecommissie en hoofdredacteur het gezondheidsrechtelijk studentenblad 'Magazine RGDispuut' opgericht en vormgegeven. 

Astrid houdt zich bezig met het zorgverzekeringsrecht in de meeste brede zin. Tevens houdt zij zich bezig met vraagstukken op het terrein van het vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en
bestuurs(proces)recht.  Zij adviseert de raad van bestuur en directie in gerechtelijke procedures en begeleidt schikkingstrajecten. Ten slotte is zij als klachtenfunctionaris betrokken bij de afhandeling van vergoedingsgeschillen met verzekerden.