Naar boven ↑

mr. C.G. Versteeg

Liane Versteeg is advocaat. Zij heeft een eigen kantoor in Bussum. Zij is sinds 1996 gespecialiseerd in het gezondheidsrecht.

In haar praktijk houdt Liane zich met name bezig met medisch aansprakelijkheidsrecht, jeugdrecht, tucht- en klachtrecht, privacyrecht en contracten in de zorg. Op het gebied van jeugdrecht adviseert zij hulpverleners en organisaties voor speciaal onderwijs, specialistische jeugdhulp en jeugd-GGz.

Liane is daarnaast voorzitter van de Geschillencommissie Fysiotherapie, de Geschillencommissie Paramedici en plv. voorzitter van de Geschilleninstantie Verloskunde. Zij is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Voorheen was Liane vijftien jaar als (plv.) secretaris verbonden aan het Regionaal Tuchtcollege, het College van Medisch Toezicht en de Commissie van Toezicht en het College van Beroep Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak te Den Haag.