Naar boven ↑

mr. D.Y.A. van Meersbergen

Diederik van Meersbergen is werkzaam als gezondheidsjurist bij de artsenorganisatie KNMG.

Diederik studeerde Nederlands Recht aan de aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie richtte hij zich op het gezondheidsrecht en studeerde af met een scriptie over de verplichte verzekering voor proefpersonen bij medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. Bij de KNMG adviseert Diederik onder meer over beroepenwetgeving in de zorg, taakherschikking, verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverleners, het beroepsgeheim en het omgaan met medische gegevens. Daarnaast houdt hij zich bezig met de juridische aspecten van orgaandonatie en overlijden. Over deze en andere onderwerpen publiceert Diederik regelmatig en treedt hij op als docent en spreker op symposia. Diederik is auteur van het boek ‘Praktisch Gezondheidsrecht’ en is naast zijn werk bij de KNMG secretaris van het College interne tuchtrechtspraak van de NVvP en plv. voorzitter van de klachtencommissie van De Gelderse Vallei.