Naar boven ↑

mr. K.M. Volker

Kitty Volker is advocaat/partner bij Lauxtermann Advocaten in Amsterdam. Zij werkt vanaf 2001 in de aansprakelijkheids- en verzekeringspraktijk. Binnen die praktijk legt Kitty zich toe op het gezondheidsrecht.

Kitty adviseert en procedeert op het gebied van het verzekeringsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. Op het snijvlak met het gezondheidsrecht houdt Kitty zich bezig met geschillen die voortvloeien uit de WGBO, waaronder medische aansprakelijkheid. Haar aandachtsgebieden betreffen verder het medisch tuchtrecht, het klachtrecht en de gegevensbescherming in de zorg. Kitty staat voornamelijk (zorg)verzekeraars en/of zorgaanbieders bij.

Naast haar werkzaamheden als advocaat is Kitty betrokken geweest bij de totstandkoming van de GOMA en is zij voorzitter van de Klachtencommissie van het Diakonessenhuis in Utrecht. Met enige regelmaat organiseert en verzorgt Kitty cursussen op het gebied van het aansprakelijkheids- en gezondheidsrecht.

Kitty is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en de Vereniging voor Gezondheidsrecht.