Naar boven ↑

mr. M.F. van der Mersch

Melita van der Mersch is advocaat bij Velink & De Die en gespecialiseerd in het gezondheidsrecht.

Melita adviseert en procedeert over zorginkoop, vergoeding van zorg en toezicht en handhaving in de zorg. Zij heeft een bijzondere expertise opgebouwd in het farmaceutisch recht. Zij houdt zich bezig met geschillen over de registratie en de vergoeding van geneesmiddelen. Melita richt zich tevens op de gezondheidsrechtelijke aspecten binnen het sociaal domein en adviseert gemeenten over de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet.

Met annotatie door mr. E. Jacobs