Naar boven ↑

mr. B. Wallage

Bastiaan Wallage is sinds 2016 advocaat bij Van Benthem & Keulen. Hij is werkzaam op diverse deelgebieden die het stelsel van de gezondheidszorg raken, waaronder de bekostiging van de zorg, tariefregulering, budgetregulering, zorginkoop, Wmo 2015 en toezicht en handhaving in de zorg.  

Bastiaan publiceert en doceert met enige regelmaat op zijn vakgebied. Hij is daarnaast lid van de Vereniging voor Gezondheidszorg, de Vereniging voor Bestuursrecht en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.