Naar boven ↑

mr. M.F. Mooibroek

Maurice Mooibroek is advocaat bij KBS Advocaten. Hij houdt zich bezig met diverse aspecten uit het formele en materiële gezondheidsrecht, waaronder medische aansprakelijkheid, tuchtrecht, patiëntenrechten, maatschapsgeschillen, geschillen rondom (her)registratie in specialistenregisters en opleidingsgeschillen.

Na voltooiing van zijn studie in 2014 werkte Maurice enige tijd als jurist bij een Amsterdams advocatenkantoor alsmede bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Maurice publiceert met enige regelmaat  op zijn vakgebied en is spreker op diverse aangelegenheden. Hij is daarnaast lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.