Naar boven ↑

mr. S. Koelewijn

Simone Koelewijn is sinds 2020 advocaat en met haar kennis adviseert zij in brede zin over het gezondheidsrecht. Dat kan variëren van adviseren over de WGBO, de Wet toetreding zorgaanbieders, samenwerkingsverbanden, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet tot de Wet langdurige zorg. Simone treedt met name op in het sociaal domein, onder meer voor instellingen in de gehandicaptenzorg, gemeenten en jeugdhulpaanbieders.

Voordat zij bij Nysingh kwam volgde zij een master Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en een master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Ook werkte zij bij Velink & Die advocaten, een kantoor dat zich richt op de gezondheidszorg.